Sundström föreslås till omval!

När Folkpartiets valberedning presenterade vilka de föreslår ska sitt i Folkpartiets partistyrelse 2015-2017, föreslår de omval av Norrbottens Jens Sundström. Förslaget innebär en jämn könsfördelning, en föryngring och en jämn regional fördelning. Förslaget kommer att behandlas på Folkpartiets landsmöte i Stockholm i slutet av november. Valberedningens enhälliga förslag innehåller 24 ledamöter, varav sex personer är…