Valet 2018 – Riksdagsvalet

Fyra snabba anledningar till varför du ska rösta Liberalt den 9e September:

 • Det finns en oförståelse bland rikspolitiker kring så enkla saker som hur livsnödvändig bilen är för oss i Norrbotten.
 • Det saknas en förståelse över hur viktig naturens skönhet och rikedom är för oss i Norrbotten.
 • Dom som inte bor och verkar här kan inte förstå våra avstånd och vad de innebär.
 • Avsaknad av kunskap om att avstånden här uppe bidrar till att många upplever otrygghet och oro inför att bli sjuka, gamla eller utsättas för brott.

Liberaler kommer alltid kämpa för Norrbottningen och dess vilja att få leva sitt liv precis såsom den vill.

Det är viktigt för oss i Norrbotten att kommunikationer förbättras och byggs utifrån regionens behov av effektiva, smarta och moderna lösningar för transporter och kommunikationer.

Norrbotten ska vara en region där det lönar att utbilda sig och ta ansvar på jobbet, en region där företagsamhet och flit uppmuntras. Liberalerna vill ge alla samma förutsättningar. Vi vill också att utbildning, ansvarstagande och strävsamhet ska löna sig.

Idag behåller kommuner ofta verksamheter i egen regi utan att konkurrensutsätta dem. Vi menar att det behövs fler lokala företag som i en tillväxtvänlig miljö driver på näringslivsutvecklingen och skapar förutsättningar för nya näringar inom t.ex. IT, miljö, vård- och omsorg och rymdbranschen.

En välfärd och skola som fungerar är något av det viktigaste för att människor ska kunna bli, och förbli, fria och självständiga individer. Norrbotten måste kunna erbjuda bra välfärdstjänster, offentlig service och skolor. Oavsett vem du är, var i länet du bor och vilka behov du har gällande välfärdsservice och utbildning skall de finnas tillgängliga.

När du väljer var du vill bo så är en del saker viktigare än andra. Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning skall känna sig välkomna och ha lika bra förutsättningar som andra. Attraktionskraften hos ett län ligger i trygghetsfrågor, service och arbetstillfällen. Det vill Liberalerna bidra till.

 

Delar av vad vi Liberaler i Norrbotten vill arbeta för i Riksdagen:

 • Höja reseavdragen, då bilen är viktig för Norrbotten.
 • Värna den norrbottniska naturen.
 • Järnvägen behöver rustas upp, och Norrbotniabanan måste byggas.
 • Norrbotten kan bli ett nav av nya näringar vad gäller bl.a. alternativa bränslen och energislag.
 • Låta fler vara delaktiga i mark, jakt och fiskefrågor.
 • Införa ett Sverigekort/Norrbottenskort för kollektivtrafiken.
 • Rusta upp E10an.
 • Utveckla LSS så att alla människor ska kunna få möjlighet att få leva sina liv såsom man själv önskar.
 • Telefoni och bredband måste fungera i hela Norrbotten.
 • Transportbidraget behöver moderniseras för att få fler näringar ska kunna ta del av det.
 • Förenkla regler för våra företag och en sänkt skatt på arbete och företagande.
 • Lika villkor för kommunala som fristående aktörer i kommuner och regionen.
 • Satsa mer på kulturen där satsningarna samordnas bättre mellan staten, regioner och kommuner.
 • Bättre företagsklimat/enklare regler för företagare i hela Norrbotten.
 • Företagare i inlandet behöver få lika villkor som företag vid kusten att bedriva företag.
 • En liberal landsbygdspolitik med förenklade regler  och sänkt skatt på arbete som gynnar landsbygden.
 • Jämställda löner.
 • Valfrihet i välfärden för att alla ska få möjlighet att välja vem eller vart man får sin välfärd.
 • Få fler som flyttar till Norrbotten, vi behöver växa och bli starkare.
 • Statligt huvudmannaskap för skolan, vilket verkligen gynnar Norrbottniska kommuner som har det svårt med resurser till skolan.
 • Oavsett vart man bor ska man har rätt till likvärdig sjukvård.
 • Luleå tekniska universitet är viktigt för Norrbotten och behöver utvecklas mer, utöka samarbeten mellan kommuner och region.
 • A-kassan ska bli obligatorisk för alla.
 • Fortsätta att sänka skatten för pensionärer.
 • Länets kulturarv och våra minoriteters viktiga historia måste komma fram mer i samhället, vi vill att detta ska vara en naturlig del av våra barns utbildning.
 • Mångfald är positivt i ett samhälle och bidrar till mer kraft och kapacitet för att bidra till vårt samhälle.
 • Avskriv studielånen för vissa yrken.
 • Fler poliser till Norrbotten.
 • Kvinnojoursverksamhet ska finnas i alla kommuner enligt lag.
 • Ett starkt försvar.
 • Nattstopp som standard för länets busstrafik

Hela vårt valmanifest hittar du här:

Riksmanifest 2018

Annonser