Sjukvården först i Norrbotten

Liberalerna vill att sjukvården alltid prioriteras först.
Inga orättvisor eller ojämlikhet ska finnas i vår vård.
Patienter ska ha möjlighet att välja sin vård från då man föds tills livets slut.
Det ska vara likvärdig vård oavsett vem du är eller var du bor i Norrbotten.

Kortfattat:

 • Vi vill prioritera sjukvården först.
 • Vi vill att politiken ska fokusera på sjukvård och demokrati istället för att slänga pengarna i sjön på misslyckade satsningar för utveckling som politiken inte har en aning om.
 • Vi tror att vården blir bättre när fler får vara delaktiga i att utföra vård, därför vill vi öppna upp för fler att kunna bedriva vård.

 

PERSONAL VÅRDUTBUD/STRUKTUR OCH PRIORITERINGAR M.M
Sjukvården får mer resurser om vi gör följande saker:

 • Politiken ska inte fortsätta att bedriva flygverksamhet till Tromsö. Pengarna ska istället gå till vården.
 • Sluta upp med dom dyra internationella engagemangen och istället göra det bra med dom som fungerar bäst. Sveriges kommuner och Landsting och North Sweden European office.
 • Dom företag som politiken bedriver ska ses över/läggas ned/slås ihop. Pengarna som sparas ska gå till vården.
 • Politikernas resurser för sina verksamheter ska minskas med 10% och Regionalutvecklingen med 20% (ej kulturen).
 • Minska ner på administration och den politiska verksamheten för att spara pengar till sjukvården.
 • Vi vill minska på personal som inte har kontakt med patienter med ca 300 anställda (i nivå med tidigare år). Detta är möjligt om vi hittar nya lösningar på hur vi organiserar oss.

I punktform tycker vi följande:

 • I varje kommun ska hälsocentral, ambulans, och vårdplatser för lättare vård och omsorg garanteras. Läkarnärvaro likaså.
 • Fler utbildningsplatser för läkare ska finnas i länet.
 • En hälsocentral ska inte få kallas det om det inte finns en fast anställd läkare där.
 • Fler läkare måste besöka våra äldreboenden.
 • Alla patienter ska ha möjlighet till en fast kontakt inom vården som hjälper dig hela vägen oavsett vart du hamnar i Norrbotten.
 • Antalet vårdplatser ska hållas på det antalet som är bestämt. Vi vill handla upp två allmänna vårdavdelningar på sjukhuset för att få in ny personal utifrån.
 • Det ska byggas en närakut i Luleå med vårdplatser och dygnet runt verksamhet. Det underlättar för Sunderbyns akutmottagning.
 • Förbättra lönerna och anställningsvillkoren så vi kan konkurrera mot dom privata företagen.
 • Äldre som bor tillsammans med någon ska garanteras ett parboende både inom särskilda boenden och palliativ sjukvård.
 • Psykologambulanser som sätts in vid akuta psykiska sjukdomar och risk för självmord ska finnas i länet.
 • Minska ned resor för gamla och sjuka patienter genom att ha specialistläkare och specialistsjuksköterskekonsultationer på alla sjukhus och på våra hälsocentraler.
 • Lokaler och utrustning som inte används, t.ex. om det är tomma eller när det är ledigt, ska kunna användas av privata företag.
 • Hälsocentraler som år efter år inte klarar av att följa reglerna i vårdvalet ska läggas ned och ersättas med ett nytt, antingen i egen regi eller via privata aktörer.
 • Narkos- och röntgenkompetensen ska behållas i Kalix och Kiruna.
 • De ungas hälsa ska förbättras med hälsosamtal och fler kuratorer. Dessutom kö-fri barn och ungdomspsykiatri.
 • Samarbetet mellan kommuner och regionen ska göras bättre.
 • Med fler vårdgivare så blir alla lite duktigare på att utföra vård eftersom vi lär av varandra utvecklingsarbete.
 • E-hälsan ska bli modern i Norrbotten, även regionen ska kunna ha egna Nätläkare. Det minskar resande och ökar möjligheten att få prata med en läkare.
 • Vårdpersonalen måste få mer tillgång till utveckling och utbildning.
 • Vårdpersonalen synpunkter måste kunna komma fram i verksamheten utan risk för hot eller straff.
 • Specialisttjänstgöring (ST-utbildning) för specialistsjuksköterskor ska införas.
 • Avskriva studielånet för bristyrken inom vården om man förbinder sig att arbeta i Norrbotten under en viss tid.

REGIONAL UTVECKLING

I punktform tycker vi följande:

 • Kultur och musikverksamhet för barn och unga ska finnas i alla kommuner i Norrbotten.
 • Ett Norrbottenskort för kollektivtrafiken ska införas. Ca 1000kr i månaden bör det kosta. Det ska gälla för all kollektivtrafik i Norrbotten.
 • Vägen E10 behöver rustas upp tidigare än vad planen är, vi vill att regionen ska jobba för detta.

 

BUDGET OCH EKONOMISTYRNING

I punktform tycker vi följande:

 • Regionens plan för ekonomi (budget) ska göras med delaktighet från personalen, första linjens chefer och uppåt. Det skapar en delaktighet för ekonomin.
 • När regionen behöver spara pengar så ska detta göras ihop med personalen, första linjens chefer och uppåt. Det skapar delaktighet och gör att besparingen är trolig att nå.

 

NATIONELLT

På nationell nivå driver Liberalerna Norrbotten följande frågor:

 • Det införs ett tak för skatt på arbete som begränsar möjligheten
  att höja kommunalskatten (kommun/region). Endast så kan vi
  minska de orättvisa skillnaderna mellan landets högskatte- och
  lågskattekommuner/regioner.
 • Staten tar över huvudmannaskapet från regionerna när det gäller
  styrning och finansiering av sjukvården i sin helhet.
 • Valfrihet för patienterna i regionens och över landstingsgränser
  ska garanteras i nationell lagstiftning
 • Tandvården ska vara en del av sjukvårdens högkostnadssystem

Du hittar hela vårt valmanifest här:

Regionmanifest 2018

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s