Arvidsjaur

Här hittar du Arvidsjaur’s kommuns valprogram.Vår kommun är i framtiden en plats där den enskilda människans möjligheter att utvecklas som en självständig individ är viktigast. Att varje människa i vår kommun lever och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Detta sker genom satsningar för nya jobb, på en bra skola och en bra miljö så att vi får en kommun som alla och många med oss vill bo och leva i.

Som inlandskommun är vi särskilt utsatta för befolkningsminskning. Vår kommun ska ta varje möjlighet till att bromsa denna utveckling. Vi måste se möjligheter till samarbete över kommungränser och mellan län för att effektivisera verksamheten. Vi ska även se möjligheterna till att få fler att skattskriva sig i kommunen.

Kommunen har vissa, icke kommunala, verksamheter som ska anses som strategiska, t ex flygplatsen, biltestverksamheten, Försvarsmakten och möjligheterna till vintersport.

Kommunen utgår ifrån att det är i skolan som grunden till varje människas möjligheter läggs. Alla ska ges möjlighet att lämna skolan med tillräckliga kunskaper för vidare studier eller yrkesutbildning. Vi vill ha den bästa möjliga pedagogiken i skolan och detta utgår från ledarskapet i klassrummet tillsammans med lämplig personaltäthet och anpassning av arbetsmiljön.

I vårt Arvidsjaur har alla rätt till en god omsorg. Kommunen erbjuder den omsorg som behövs, samtidigt som kommunen välkomnar privata alternativ. Pensionärer får välja om de vill bo hemma eller flytta till äldreboende.

Kommunen strävar efter mindre antal vårdtagare per grupp inom äldreomsorgen där mänsklig kontakt och trygghet genom kontinuitet prioriteras.

Det är en självklar möjlighet att starta och driva ett eget företag. Kommunen ska verka för att förenkla för företagare att bedriva sin verksamhet.

Kommunen uppskattar och stödjer föreningarna för att de bidrar till ett bättre fungerande samhälle.

Arvidsjaur marknadsförs aktivt och turismen är ett tydligt fokus för kommunen. Idrott är något som lockar många turister och kommuninvånare till välpreparerade backar, spår och friåkningsterräng för skoterkörning. Varje år väljer flera landslag att lägga sin försäsongsträning till Arvidsjaur.

Kommunen erbjuder, på sikt, ett rikt kulturutbud och ser att den samiska kulturen är en mycket viktig del av vår historia.

Samarbetet med Försvarsmakten utvecklas och kommunen arbetar för en ökning av dess verksamhet.

Du hittar oss på Facebook/Liberalerna i Arvidsjaur

Vår vision för Arvidsjaur

Annonser