Detta är Liberalernas landstingsgrupp under mandatperioden. Från vänster; Erik Lundström (ledamot), Ylva Mjärdell (förste ersättare), Jens Sundström (ledamot och gruppledare), Anne Kotavuopio Jatko (ledamot), Inger Lundberg (ersättare) och Jörgen Johansson (ersättare)

Representerar Liberalerna (L) i de uppdrag som väljas utav regions fullmäktige och regionsstyrelsen:

Ledamot i regionens styresle: Jens Sundström, Luleå

Arvoderad ersättare på fullmäktigemötena: Ylva Mjärdell, Luleå

Ledamot i Valutskottet: Erik Lundström, Piteå

Ersättare i Valutskottet: Anne Kotavuopio Jatko, Kiruna

Ledamot i revisionen: Agneta Heikki, Pajala

Ledamot i Programberedningen: Kerstin Hubinette, Boden

Ledamot i Sjukvårdsberedning Nord: Anne Kotavuopio Jatko, Kiruna

Ledamot i Sjukvårdsberedning Syd: Erik Lundström, Piteå

Ledamot i Sjukvårdsberedning Mitt: Jörgen Johansson, Boden

Ersättare i Patientnämnden: Anne Stenlund, Piteå

Ledamot i Länshandikapprådet: Inger Lundberg, Älvsbyn

Ersättare i Länspensionärsrådet: Karl-Henrik Eriksson, Luleå

Ledamot i Viltvårdsdelegationen: Åse Sundström, Arjeplog

Ersättare Tillväxtrådet (LST): Jens Sundström, Luleå

Ersättare i Norrbottensteaterns styrelse: Carina Sundström; Kalix

2st Nämndemän i förvaltningsrätten: Lisa Edfast, Luleå och Martin Forss, Kiruna

2st Jurymän i domstolen för tryckfrihet: Jan Westerberg, Piteå och Göran Stjärnholm, Boden

Fördelning valkretsvis: Boden Jokkmokk (inget mandat) 3 platser, Luleå ( 2 mandat) 7 platser, Malmf. (inget mandat) 3 platser, Piteå (1 mandat) 6 platser, Östra (inget mandat) 2 platser.

Nominerade 11 män och 10 kvinnor. Yngsta nominerade 22 år – äldsta nominerade 79 år.