Region Norrbotten

Liberalernas program för Region Norrbotten 2014-2018

Norrbottens sjukvård är som eljest. Det offentliga har i stort sett monopol på att bedriva vårdverksamhet och den valfrihet som tas för given söderut, där cirka 40% av all vård utförs av olika privata vårdgivare, saknas helt för de flesta patienter här i länet. Detta avspeglar sig också i vårt kostnadsläge där vi är en av de regioner som har dyrast vård men som inte får ut det vi borde kunna kräva.

Regionens monopol slår också mot personalen. Som icke konkurrensutsatt arbetsgivare har landstinget en gammaldags personalpolitik där man för varje dag tappar i attraktivitet. Det allvarligaste tecknen på detta är ökade kostnader för inhyrda stafettläkare och sjuksköterskebristen inom slutenvården där man periodvis fått stänga ned verksamhet då det inte funnits personal att tillgå. Region Norrbotten har inte råd att betala låga och ojämställda löner till sin personal för det påverkar direkt vårdkvalitet och vårdköer.

Vi ger oss inte:

 • Inför ett statligt huvudmannaskap för sjukhusvården. Det ska inte spela någon roll var man bor, alla ska ha rätt till en lika bra vård. Införandet av nya mediciner och behandlingsmetoder ska införas på likvärdiga villkor i Norrbotten som i övriga landet. I våra mindre kommuner kan kommunen med fördel bedriva primärvård i en gemensam vård- och omsorgsorganisation.
 • Skärp vårdgarantin! Ingen ska behöva vänta längre än en månad för att få vård i Norrbotten och inför Akutgaranti. Resurserna för det akuta omhändertagandet måste vara så flexibla att den längsta väntetiden på en akutmottagning ska var 4 timmar.
 • Minska stafettläkarkostnaderna. Verksamheter som är beroende av hyrläkare till mer än 20% av sin verksamhet kan hellre handlas upp på entreprenad för bättre kontinuitet.
 • Vården ska betalas med våra gemensamma skattemedel men vi behöver en mångfald av vårdgivare inom både vård och omsorg. Vi vill stimulera fler alternativa vårdgivare, inte motarbeta dem, för att öka valfriheten för patienten.
 • Tandvården ska införlivas i sjukvårdens avgifts och högkostnadssystem.
 • E-hälsan ska utvecklas i samklang med teknikutveckling och patienternas ökade vana med internet, datorer, smarttelefoner och distansöverbryggande teknik för att undvika onödigt resande både för patienter och vårdpersonal.
 • Öka läkarnärvaron på våra äldreboenden.
 • Oavsett om man är inlagd på sjukhus, bor på äldreboende eller bor kvar hemma ska man kunna få en fast vårdkontakt som går över vårdgränserna mellan kommun och landsting och mellan olika vårdgivare.
 • Spara på administrationen och den politiska organisation och överför resurserna till sjukvården.
 • Satsa på utveckling av vårdpersonalen – detta är en konkurrensfaktor vid nyrekrytering och ökad kompetens måste synas även i lönekuvertet.
 • Vårdpersonalens inflytande och möjlighet att komma med synpunkter på verksamheten måste öka och kunna ske utan hot om repressalier.
 • ST utbildning ska införas för specialistsjuksköterskor.
 • Avskriv studielån för bristyrken inom vården om de förbinder sig att arbeta i Norrbotten under viss tid.
 • Satsa på jämställda löner genom särskilda lönepotter för kvinnodominerade yrkesgrupper som släpar efter i lön.
 • Statliga karriärtjänster i vården ska öka möjligheten till att premiera utbildning och erfarenhet med högre lön.
 • Kultur och musikverksamhet för barn och unga ska finnas i alla länets kommuner.
 • Ett Norrbottenskort för cirka 1000:-/månad, liknande SL kortet i Stockholm, ska finnas för all kollektivtrafik i länet.
 • Landstinget ska verka för att upprustningen av E10-an prioriteras och tidigareläggas med hänsyn tagen till den stora betydelsen i sjuktransportinfrastrukturen.

  >> Liberalernas (tidigare Folkpartiets) valmanifest för Region Norrbotten (tidigare Landstinget) 2014-2018 (PDF-dokument, 140 kB) 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s