Sverige ska förbli öppet

Det finns de som säger att invandringen till vårt land ska skäras ned drastiskt. Som propagerar för att flyktingar och arbetskraftsinvandrare ska stoppas vid gränsen. Till er har jag ett tydligt budskap: Norrbotten och Sverige är och ska förbli öppet, medmänskligt och fritt! I Sverige går 600 000 utrikes födda till jobbet varje dag. Av…

Ohotad ledning på riks!

Ja, det kan man säga om Alliansen. I Norrbotten lyckades dock Socialdemokraterna mobilisera sina väljare att göra ett bättre val än tidigare, trots hot om storregion i landstinget, som minst 80% av väljarna inte vill ha. -Hur tänker väljarna i Norrbotten egentligen? Vad kan det vara som gör att man röstar på något som så…

Rödgröna mot ungdomsborgmästare

Jag måste bara få berätta att de rödgröna i Boden röstade mot mitt medborgarförslag om ungdomsborgmästare i kommunstyrelsen. För mig är det underligt att man kan vara emot en sådan sak. Det kallas bakåtsträvande. Idag finns elevråd, ungdomsråd, ungdomsfullmäktige m.m. Det är inget man ska sluta med heller. Tvärt om kommer de att stärkas när…