Ge alla en fast husläkare – Liberalerna miljardsatsar på primärvård och digital vård

anna jens

Alla i Norrbotten och Sverige ska kunna välja sin egen fasta husläkare. Det är en av Liberalernas viktigaste sjukvårdsfrågor inför valet, och presenterades av nationella talespersonen Anna Starbrink och Jens Sundström i dag. Liberalernas nationella satsning skulle innebära ett stöd på ca 150 miljoner på tre år till Region Norrbotten.

Liberalerna satsar över 6 miljarder i sin nationella budget på att stötta landstinget i ett stort primärvårdslyft. Digitaliseringen av vården är också prioriterad, för att öka friheten för både patienter och vårdpersonal med smarta e-tjänster och moderna IT-lösningar.

– Invånarna i Norrbotten ska ha rätt till en trygg vård, en vård som håller samman, och en vård där man har möjlighet att välja själv. Vi tror på att ge patienterna och läkarna själva mer makt i vården – då kommer det också bli mer attraktivt att jobba som husläkare vilket är nödvändigt för att primärvården ska klara ett större uppdrag.

Det säger Anna Starbrink (L), ledamot av Liberalernas partiledning och nationell talesperson i sjukvårdsfrågor, som i dag besöker Norrbotten.

Husläkaren och dennes team ska kunna ge en långsiktig och samlad vård. I teamet ingår t ex sjuksköterska, dietist, psykolog, sjukgymnast med flera så att patienten alltid kan träffa rätt person och få ta del av rätt kompetens för varje vårdbehov. Den fasta husläkaren ska bli en samordnare i vården, för de patienter som behöver mer specialiserad vård.

– Norrbottens primärvård befinner sig i fritt fall med 50 procent
av läkartjänsterna vakanta. Liberalernas satsning är nödvändig, både för patienternas trygghet och för vårdpersonalens arbetssituation.

Det säger Jens Sundström (L), Liberalernas gruppledare i Region Norrbotten.

Liberalerna vill satsa 5,25 miljarder på tre år på ett primärvårdslyft, för att hjälpa regioner och landsting i omställningen till en starkare primärvård där vårdcentralerna tar ett betydligt större ansvar för invånarnas vårdbehov. Det ska ge en nära och trygg vård. Uppdraget som fast husläkare och en ökad möjlighet att etablera sin egen verksamhet väntas göra det mer attraktivt att arbeta i primärvården, att jobba på eller starta en egen vårdcentral. Utifrån befolkningsandelen skulle Liberalernas satsning innebära ett stöd på ca 130 miljoner till Region Norrbotten.

För att få fler husläkare vill Liberalerna också satsa 900 miljoner kronor på tre år på att fler läkare ska kunna bli allmänspecialister genom vidareutbildning. Sverige har många läkare jämfört med andra länder, men färre som jobbar i primärvården. Utifrån befolkningsandelen skulle Liberalernas satsning innebära ett stöd på ca 22 miljoner till Region Norrbotten.

Totalt skulle Liberalernas satsningar innebära ca 150 miljoner kronor till Norrbotten, förutsatt att regionen genomför satsningar på att stärka primärvården.

– En god vård bygger helt på skickliga medarbetare. Husläkare i primärvården och specialistsjuksköterskor på sjukhusen är det vi måste satsa på, det ska bli mer attraktiva yrken och arbetsplatser, säger Anna Starbrink (L).

Digitalisering är en prioriterad sjukvårdsfråga för Liberalerna. Sjukvården ska utveckla och släppa fram smarta och säkra e-tjänster som underlättar vårdkontakter och behandling för invånare och patienter. För personalen ska moderna IT-lösningar underlätta arbetet. Liberalerna föreslår en nationell investeringsfond som ska stötta landsting och regioner i digitaliseringen.

– Digitala lösningar är en nyckelfråga inte minst för oss i Norrbotten. För dig som patient ska det vara självklart enkelt att kontakta din läkare eller psykolog via nätet eller säkra appar. Och för vårdpersonalen är bra IT nödvändigt för att minska administration och frustration – det ska bli mer tid för vård och patienter, mindre för pappersjobb och IT-strul! säger Jens Sundström (L).

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s