Låt inte vården lamslås – nationell satsning på specialistsjuksköterskor

on

Låt inte vården lamslås – nationell satsning på specialistsjuksköterskor behövs
Om inget görs kommer bristen på specialistsjuksköterskor lamslå svensk sjukvård i decennier. Liberalerna vill satsa på en enhetlig modell för utbildning – och ge specialistsjuksköterskor möjlighet att göra karriär och få rejält betalt.

Bristen på sjuksköterskor och framför allt specialistsjuksköterskor gör att det blir trångt på sjukhusen och att patienter får vänta länge på vård. Om inget görs kommer detta fortsätta lamslå svensk hälso- och sjukvård i decennier. Det behövs en nationell kraftansträngning för att utbilda fler specialistsjuksköterskor.

Liberalerna föreslår en nationell modell för specialistutbildning och satsar därtill en halv miljard i vår budgetmotion i riksdagen. Regeringens oprecisa och alltför allmänna åtgärder ger inte effekt. Det krävs ett betydligt mer handfast grepp.

Alla landsting har idag varianter på specialistutbildningar inom ramen för anställningarna, men det ser väldigt olika ut och vi är långt ifrån att få en full behovstäckning av utbildade specialister. Socialstyrelsens nationella planeringsstöd visar att 80 procent av arbetsgivarna upplever brist på anestesi-, intensivvårds- och operationssjuksköterskor. Det slår direkt mot möjligheterna för patienterna att få de operationer de behöver utförda. Hela 90 procent av arbetsgivarna uppger att de har brist på specialistsjuksköterskor inom psykiatri och vård av äldre samt distriktssjuksköterskor. Bristen beräknas bestå åtminstone fram till 2035. Så kan vi inte ha det!

Många av de brister patienter upplever i vården – köer, överbeläggningar och ibland dåligt bemötande – kan helt eller delvis förklaras med brist på sjuksköterskor, och särskilt specialistsjuksköterskor. De problem som ibland beskrivs som ”brist på vårdplatser” handlar sällan om att det finns för få rum, eller sängar, på sjukhusen utan att det inte finns personal – och då framförallt sjuksköterskor nog – att vårda patienterna.

Det finns många människor i Sverige som har en sjuksköterskeutbildning. Men alltför få av dem vill arbeta i vården, och de som arbetar i vården har alltför ofta arbetsuppgifter som innebär att deras kompetens inte används på bästa sätt. Det är också en hög medelålder bland yrkesverksamma specialistsjuksköterskor, och stora pensionsavgångar väntar.

Liberalernas föreslagna budgetsatsning på 500 miljoner kronor ska bidra till att skapa en modern, akademisk, specialistutbildning för sjuksköterskor. De ska få möjlighet att specialisera sig med lön under utbildningen, inom ramen för yrkeslivet, på liknande sätt som redan sker för läkarna. Vi måste skapa goda och jämlika villkor i hela av landet. Det behövs en nationell modell, som finansieras gemensamt mellan staten och landsting/regioner.

Liberalerna satsar sedan tidigare drygt en miljard kronor för att locka fler till vården, och för att de som arbetar där ska få arbeta på toppen av sin förmåga. Vi vill satsa på karriärtjänster för specialistsjuksköterskor för att det ska löna sig även för kvinnor att vidareutbilda sig och ta på sig större ansvar på jobbet. Vi föreslår samtidigt skattesänkningar som innebär att det lönar sig bättre att utbilda sig till bland annat barnmorska och specialistsjuksköterska.

Fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är inte det enda som behövs. Vi satsar samtidigt på att återinföra vårdbiträden i vården. Det ger en bättre användning av vårdens resurser, och gör att fler människor får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Liberalerna vill också ge vårdpersonalen moderna arbetsverktyg – teknik som fungerar och minskar byråkrati och IT-strul – genom en nationell investering som ska stötta regioner och landsting i digitalisering av vården. Men satsningar på sjuksköterskor är en strategisk del.

Liberala sjukvårdsreformer behövs för att stärka såväl personalens som patienternas frihet. Bra arbetsmiljö och arbetsvillkor i vården ger en bra vård och god vårdmiljö åt patienterna.

Jens Sundström
Oppositionsregionråd (L)

Anna Starbrink (L)
sjukvårdspolitisk talesperson Liberalerna

Bengt Eliasson (L)
biträdande sjukvårdspolitisk talesperson Liberalerna

Mats Persson (L)
ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s