Hälsocentralsgaranti, inte godtyckliga nedläggningar!

Jens Sundström EU valet 2014 800 x 1000Efter veckans gruppmöte med Folkpartiets landstingsgrupp har vi satt ned foten i en rad viktiga poster i vårt budgetarbete.

Naturbruksskolorna ska effektiviseras!

Folkpartiet föreslår att naturbruksskolorna i Kalix och Piteå slås samman till en enhet eller överlåts till Kommunförbundet. Detta är det enda sättet att effektivisera och komma tillrätta med underskotten. Vi tror inte att elevpengen kan höjas så mycket att vi löser problemen med ekonomin och deras verksamhet är allt för viktig för länet för att läggas ned.

Dansens hus skjuts på framtiden!

Folkpartiet har drivit en egen linje i frågan om ett ”Dansens hus”. Vi har ett lågbudgetförslag där man i större del skulle bygga verksamheten utifrån den verksamhet som redan finns i Piteå och sedan lägga till den professionella scenen i Luleå tillsammans med mer möjligheter till ungdomsverksamhet. Detta förslag lägger vi nu på is utifrån att det inte är möjligt att ta på sig nya åtaganden i det budgetläge som råder.

Hälsocentralsgaranti, inte godtyckliga nedläggningar!

Vi har ett reglemente i Vårdvalet att förhålla oss till när det gäller vad en Hälsocentral ska innehålla och kunna leverera till sina listade patienter. När detta över tid inte fungerar ska den enheten ut ur vårdvalet. Vilka Hälsocentraler som ska vara kvar och vilka som ska läggas ned är inte något för politikerna i landstingsledningen att godtyckligt peka ut. Vi vill ha fasta kriterier för vad medborgarna ska kunna förvänta sig av sin Hälsocentral och när en Hälsocentral ska läggas ned. Därför lägger vi nu in ett Hälsocentralspaket i vårens budget som både innehåller morötter och piskor:

  1. Det ska finnas minst en fungerande Hälsocentral i varje kommun. Det är Folkpartiets Hälsocentralsgaranti.
  2. Tillsätt upp till tio Försteläkartjänster. På de primärvårdsenheter som inte har någon 100%-läkare fast anställd ska vi anställa en Försteläkare. Detta ska först och främst gälla i de kommuner som bara har en vårdcentral och där det inte finns någon läkare bosatt på orten. Försteläkaren ska kunna få upp till dubbel lön och fri bostad. Motkravet är att hen skriver sig på orten, fungerar som medicinskt ansvarig på enheten och går in som vice Hälsocentralschef. Detta ska garantera en absolut miniminivå i glesbygd där en fast anställd Försteläkare på orten i alla fall kan ta emot ST-läkare under utbildning, vikarier och stafettdoktorer på ett bättre sätt än på våra ”läkarlösa” Hälsocentraler idag.
  3. Ta bort ”karensen” som finns mot att nyttja personal som slutat hos landstinget och personal som arbetar på andra Hälsocentraler i vårdvalet. För att öka resursutnyttjandet av de resurser som finns i länet måste alla få vara med.
  4. Hälsocentraler som inte lever upp till kraven i vår beställning i Vårdvalet ska kunna få upp till tre år på sig att komma tillrätta med problemen. Sedan ska man inte längre få vara en del av Vårdvalet. Detta gäller oavsett om det handlar om bristande ekonomi eller bristande personella resurser och oavsett om det är en landstingsdriven eller privat driven Hälsocentral.
  5. Inför en möjlighet till Nystartcentraler som handlas upp. Landstinget har ett övergripande ansvar för en jämlik sjuk och hälsovård i vårt län. Där vi testat alla andra verktyg och varken landstinget eller de privata lyckas bedriva primärvårdsverksamhet ska det vara möjligt att peka ut områden som behöver en Nystartcentral som handlas upp enligt LOU. Även om detta kan anses vara en dyr lösning så är det aldrig lika dyrt som dagens stafettlösningar vars kostnader skenar inom primärvården.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s