Utöka ambulansssjukvården i östra Norrbotten! 

Idag lämnar vi in nedanstående motion till landstingsfullmäktige.

/ Jens Sundström

I en interpellation till fullmäktige i juni 2014 tog vi från Folkpartiet upp den besvärliga situationen för Haparanda vårdcentral som då hade lett till att vårdcentralen själva anmält sig till Patientnämnden. Läkarförbundet hade väckt ett arbetsmiljöärende och så småningom ledde det också till en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En del av problemet handlade om en akut brist på personal där läkarbemanningen för sommaren inte var säkrad och medicinsk rådgivare saknades för semesterperioden men den andra allvarliga bristen handlade om ambulanssjukvården. Patienter och vårdpersonal upplever en stor oro över bristen på ambulanser där hela kommunen allt oftare står utan ambulans långa tider och där samarbetet kring ambulanssjukvården med Finland idag mera liknar ett ensidigt beroende från svensk sida än ett samarbete. Detta är inte något som är unikt för Haparanda vårdcentral utan ett problem för hela östra Norrbotten där ambulanstransporterna ökat kraftigt i efterdyningarna av genomförda nedskärningar på Kalix sjukhus och där ambulansresurserna trots ökad samordning och samverkan i regionen inte räcker till för att upprätthålla en likvärdig vård. I flera av Tornedalens kommuner kan vi därför också se insatstider på Prio1-larm som kraftigt avviker negativt från länssnittet. Vi anser att ambulanssjukvården ska samverka över större geografiska områden än idag men om man inte har tillräckliga resurser så kan man ändå inte trolla med knäna för att lösa situationen. Därför vill vi att resurser för ytterligare en dygnsambulans i östra Norrbotten tillskapas så att vår verksamhet har möjlighet att se till att det alltid finns en ambulans i eller i närheten av alla kommuner även när två Prio1- larm kommer relativt tätt inpå varandra.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

 

Att ytterligare en dygnambulans införs i östra Norrbotten.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s