Bättre villkor för vårdpersonalen underlättar rekrytering!

on

Idag lämnar vi in ett förslag till landstingsfullmäktige om att försöka förbättra anställningsvillkor, löner och löneförmåner för våra anställda. Ett litet steg mot att bli en bättre arbetsgivare!

/ Jens Sundström

Motion till landstingsfullmäktige

Angående anställningsvillkor, löner, och löneförmåner.

Landstinget står inför stora utmaningar när det gäller rekrytering av personal framöver. Redan idag ser vi stora problem i vissa bristyrken men utifrån stora pensionsavgångar och länets demografi så kommer det förmodligen utmaningarna bara eskalera. Ofta handlar det inte om att det inte finns utbildat personal att tillgå i länet men när konkurrensen om personalen ökar så har landstinget inte klarat av konkurrensen och framstått som den mest attraktiva arbetsgivaren. Till exempel har vi på allmänläkarsidan sett många exempel på att man istället för att söka sig till landstingets hälsocentraler söker sig till den privata aktörer inom primärvården eller företagshälsovården.
Från Folkpartiets sida lyfter vi ofta upp organisatoriska aspekter och ledningsfrågor där landstinget behöver förbättra sig när det gäller antalet chefsnivåer och den enskilda medarbetaren möjlighet till att påverka sin arbetssituation. Detta är frågor som är av större och mer långsiktig karaktär men det finns också saker vi kan göra här och nu när det gäller anställningsvillkor löner och löneförmåner.
När det gäller lönesättningen behöver vi satsa på högre löner i flera av våra tungt kvinnodominerade yrkesgrupper. Detta är både en rekryteringsfråga för att kunna rekrytera bredare framöver men framförallt en jämställdhetsfråga för att på sikt få en jämnare könsfördelning inom landstingets personalgrupper.
Möjligheten att styra över sin arbetstid ser olika ut på olika ställen inom landstinget. Där behövs det en genomlysning av hur det ser ut idag och vilka idéer på förbättringar vi kan fånga upp internt och genom att se oss runt bland andra privata och offentliga vårdgivare. Att möjliggöra för våra anställda att bedriva friskvård och lämna blod m.m på arbetstid. Att erbjuda mer förebyggande hälsovård och möjlighet till att kunna vara flexibla med korttidsledighet för privata ärenden ökar vår attraktivitet som arbetsgivare.
Landstinget bör också vara mycket generös med de olika modeller för förmåner mot nettolöneavdrag som blivit allt vanligare hos våra konkurrerande arbetsgivare. Korrigering av synfel, estetisk sjukvård och hushållsnära tjänster är exempel på förmåner som kan erbjudas till våra anställda mot nettolöneavdrag utan att det kostar landstinget mer än administrationen. Men även ”vanliga” förmåner som ska tas upp till förmånsbeskattning kan fortfarande vara attraktiva för både arbetstagare och arbetsgivare. Som ett utökat friskvårdserbjudande eller erbjudanden om subventionerad arbetspendling i kollektivtrafiken är saker som ligger i linje med landstingets värdegrund på det hållbarhets och det hälsoförebyggande området.

Utifrån ovanstående yrkar jag att landstingsfullmäktige uppdrar till landstingstyrelsen:

Att avsätta pengar i budgeten för särskilda satsningar på kvinnodominerade yrkesgrupper som släpar efter i lön.

Att ta fram förslag på hur våra anställda ska kunna få större möjlighet att styra över sin arbetstid, arbetstidens förläggning, möjlighet att friskvård och liknande förmåner på arbetstid och bättre möjligheter till korttidsledighet för privata ärenden.

Att ta fram ett förslag på hur våra allmänna anställningsvillkor ska kunna förbättras med fler möjligheter till flera olika ”vanliga” förmåner och förmåner mot nettolöneavdrag.

Annonser

En kommentar Lägg till

  1. Harald Nordlund skriver:

    Bra initiativ. Hur finansierar FP de ökade kostnaderna? Skattehöjning?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s