Frihet och trygghet – Så utvecklas Luleå i globaliseringens tid!

Thomas OlofssonIdag har Thomas Olofsson (FP) lämnat in Folkpartiet liberalerna i Luleås budgetförslag; Frihet och trygghet – Så utvecklas Luleå i globaliseringens tid.

– Folkpartiets förslag innebär stora satsningar på att förbättra äldreomsorgen, genom ökad kvalité och valfrihet. Skolan satsar vi också stort på,  allt ifrån en långsiktig strategi om hur vi ska höja lärarnas status till upprustning av lekplatser och skolgårdar. Dessutom satsar vi 2 miljoner för friskvård för äldre – pengar som idrottsföreningar ska kunna söka om de gör särskilda hälsoinsatser mot gruppen 70+. Sist men inte minst har vi tillfört sådana resurser till Socialförvaltningen så att de ofrivilliga delade turerna från mitten av 2014 ska vara ett minne blott, en viktigt jämstäldhetsreform, säger Thomas Olofsson gruppledare för FP Luleå.

Här kan du Läs hela budgeten 

Nedan finns en sammanfattning av Folkpartiet Liberalernas budgetförslag.

Frihet och trygghet – Så utvecklas Luleå i globaliseringens tid!

 Kommunen en god arbetsgivare

I Norrbotten ska det rekryteras ca 41 tusen nya medarbetare fram till och med 2025. Luleå kommun är en av dessa arbetsgivare som i denna stenhårda konkurrens ska rekrytera duktiga medarbetare, det handlar om allt från undersköterskor, lärare till chefer.  För att möjliggöra detta krävs att Luleå kommun känns som en attraktiv och god arbetsgivare, exempel på åtgärder för att öka attraktiviteten är att ta bort de ofrivilliga delade turerna, att pedagogisk personal får vidareutbilda sig och att det känns som om att kommunen är en lyssnande arbetsgivare, där medarbetare kan växa och utvecklas. Men det handlar givetvis också om lönerna och från Folkpartiets sida vill vi att det tas fram en strategi hur vi ska kunna inleda en höjning av lärarlönerna, detta för att vi i framtiden ska kunna rekrytera de allra bästa lärarna till Luleå kommun!

– Bort med de delade turerna

– Höjda lärarlöner

– Fler karriärtjänster inom kommunen

– Luleå ska ha de bästa cheferna!

Trygghet för de äldre!

Antalet äldre och äldre-äldre blir allt fler, och allt aktivare, detta kommer innebära en rad nya utmaningar för Luleå kommun. I dag ställer de äldre helt andra krav än tidigare generationer – det tycker vi i Folkpartiet är positivt. Enligt SKL:s undersökning av vård och omsorg av äldre från 2012 så hamnar Luleå kommun i bottenträsket när de äldre som själva bor på de särskilda boenderna eller har hemtjänst svarar på hur de upplever tryggheten. Även när det gäller inflytande och delaktighet ligger Luleå kommun på den nedre planhalvan.

Så Luleå kommun står verkligen för en utmaning med en större grupp som kommer behöva omvårdnad på olika sätt. Folkpartiet vill erbjuda dessa en omvårdnad som innebär valfrihet och mångfald och utgår ifrån individens krav och inte det kollektivas. Kvaliteten i omsorgen är det viktigaste och vanvård får inte förekomma i vår kommun. Luleås äldre befolkning ska känna sig trygga och kunna åldras med trygghet.

Men den största gruppen som ökar är de äldre som är aktiva och lever ett aktivt liv och som kommer ställa andra krav på bl.a. kommunens kultur och fritidsutbud – vi måste förberedda, förutseende och våga tänka i nya banor.

– 2 miljoner för friskvård för äldre – Vi stödjer barn- och ungdomsidrotten för att vi inser att barn och unga mår bra av fysisk aktivitet, och det innebär att kommunen bör göra det enklare att idrotta för fler. Vi borde inse att detsamma gäller de äldre. Därför vill vi tillskjuta 2 miljon som idrottsrörelsen ska kunna söka för att ha riktade aktiviteter för gruppen 70 plus. Vi anser att det skulle vara en god morot för att öka folkhälsan högt upp i åren. Detta projekt ska utvärderas efter tre år.

– Inrättande av en äldreinspektör och äldreombudsman

– Ökad valfrihet inom äldreomsorgen.

Klassresan börjar i klassrummet!

För oss liberaler har alltid skol- och utbildningsfrågorna varit centrala – redan 1842 när liberaler införde folkskolan, till dagens viktiga utbildningsreformer som genomförs. Kunskap är den enskilda människans viktigaste redskap för att lyckas i livet. Kunskap bryter ned klassbarriärer och öppnar nya möjligheter för individer. Redan i förskola och förskoleklass ska trygghet och kunskapsinhämtning säkras.

Det är grundläggande för alla barn att få en bra start i livet och kunna bygga en möjlighet till egen ekonomi och frihet. Vi ska se till att våra barn och ungdomar får dessa möjligheter för en bättre framtid. En kommun med höga ambitioner måste ha ett utbildningsväsende i toppklass, det är genom kunskap som Sveriges och Luleås konkurrenskraft ska stärkas.

– Ta fram en åtgärdsplan för att höja statusen på läraryrket. Bl.a. genom höjda lärarlöner, fler karriärtjänser, och att lärare får vara lärare.

– Upprustning av skolgårdarna/lekplatserna

– Erbjuda Fritids och förskolepersonal gratis utekläder.

Ett tryggt Luleå!

Otrygghet är frihetens största fiende. Mänskligt lidande och intolerans föds ur utanförskap, arbetslöshet och en vardag utan gemenskap och sammanhang. Det är bekämpandet av dessa faktorer som kampen mot otryggheten tar sin början. För Folkpartiet vill att Luleå kommun ska arbeta förebyggande och med ett områdesbaserat trygghetsarbete. Trygghet och gemenskap ger ett starkt civilt samhälle där ingen, framförallt inte våra barn och ungdomar, blir lämnade utanför. I mindre sammanhang blir individen synlig och vi kan uppmärksamma om någon behöver stöd eller hjälp. Det handlar exempelvis om att satsa på en ny fältassistentorganisation och ”växhus” i fler områden i kommunen. Men det handlar även om att det ska finnas möjlighet för ungdomar att kunna utöva sina fritidssysselsättningar – och att det finns mötesplatser för de grupper som inte bara sysslar med idrott och kultur.

Luleå – Företagens val!

För att möta framtidens utmaningar måste Luleå vara en attraktiv kommun för företag att starta och utvecklas i. Vi vill införa utmaningsrätt, möjliggöra alternativa driftsformer inom den kommunala verksamheten samt ha bättre dialog med företagare när kommunen fattar strategiska beslut.

För att vi ska fortsätta att växa som kommun med ett bra näringslivsklimat ska Luleå kommun tillsammans med näringslivpartners ta fram en näringslivspolicy som på fem års sikt ska placera Luleå kommun bland topp tio i näringslivsrankingar. Vidare krävs mark att bygga på och god infrastruktur, som skapar förutsättningar för nya och växande företag och företagsområden.

Ja till Folkpartiets motioner!

Snart kommer motioner som Folkpartiet lagt upp på kommunfullmäktiges bord. Därför har vi givetivs med dessa satsningar i budget vilket innebär

– Inför ett busskort och en gemensam busstaxa i hela kommunen, oavsett om du åker med länstrafiken eller LLT.

– Köp in säkerhetsbälten i varje ny LLT buss.

– Gratis bad för alla grundskoleelever.

Finansiering

Den största satsningen gör Folkpartiet på Socialförvaltningen där vi under planperioden satsar 79 miljoner* mer än beredningens förslag. Här löser vi en gång för alla frågan med de delade turerna. Vi tror att detta kommer kosta pengar och därför tillför vi extra medel. Men vår satsning handlar också om riktade satsningar på förebyggande arbete mot barn och unga, samt satsningar på att stärka kvalitén och vafriheten inom Äldreomsorgen.

Under planperioden har Folkpartiet i sitt budgetförslag satsat 44 miljoner* mer än beredningens förslag för att stärka Luleås utbildningsväsende. För att Luleå ska vara en god skolkommun i framtiden måste vi ha duktiga och inspirerande lärare – därför vill vi ta fram en strategi för att höja statusen för lärarna. Det handlar om höjda lärarlöner, bättre karriärmöjligheter för lärare. Men vi vill också sats på bättre utemiljöer för våra barn och unga i skolan – det behövs en stor satsning på skolgårdar och angränsande lekplatser.

Hur ska detta finansieras? Till skillnad från idag behövs det för framtiden en kommunledning som vågar utmana gamla strukturer och inte låter heliga kor stå i vägen för nya och fungerande lösningar. Det är vår skyldighet som politiker att handskas ansvarsfullt med varje skattekrona och ständigt fråga oss själva – vad gör bäst nytta för våra kommuninvånare?

För att förändra detta krävs en nystart, och ett kraftigt omtag för att vända kommunens utveckling. Men framförallt krävs det nya idéer om hur vi ska utveckla vårt Luleå. Vi föreslår i denna budget en möjlig väg, att slå samman Fritidsförvaltningen med Tekniska förvaltningen. Detta skulle ge viktiga synergier där man skulle kunna samordna personal, kunskap, fordon och maskiner. Vi är även övertygade om att detta skulle stärka kvalitén för de som använder kommunens sporthallar, besöker våra parker och badar i badhusen. Säkert kan man gå längre och hitta andra väga för fusioner mellan förvaltningar och nämnder. Vi vet att genom att ifrågasätta invanda strukturer kan vi använda vår gemensamma börs smartare.

Dessutom minskar vi kommunstyrelsens anslag till EU medel, kommunfullmäktiges oförutsedda minskas och vi ställer effektiviseringskrav på kommunledningsförvaltningen.

*Barn- och utbildningsförvaltningen

Ramökning utifrån beredningens förslag + 10 miljoner 2014 + 17 miljoner 2015 + 17 miljoner 2016

*Socialförvaltningen

Ramökning utifrån beredningens förslag + 19 miljoner 2014  + 30 miljoner 2015 + 30 miljoner 2016

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s