FP Älvsbyn: Översyn av partistöd.

on

Älvsbyns kommun har en av landets högsta partistöd. Folkpartiet Älvsbyliberalerna anser att en översyn av partistödets storlek bör göras för att om möjligt frigöra medel till andra verksamheter.

Vi vill att:

1. Kommunstyrelsen i Älvsbyn uppdrar åt respektive parti att inlämna en redogörelse för hur mycket partistöd de anser sig behöva för att täcka sina kostnader. Kostnaderna skall redovisas per kostnadsbärare e.g:

   • Lokaler (kr/år)
   • Insyn, studiebesök, utbildningar (kr/år)
   • Reseersättningar (kr/år)
   • Annonseringar, (kr/år)
   • Anställd personal (kr/år)

2. Via den samlade redogörelsen för partiernas kostnader kan kommunstyrelsen få en bild av vilka kostnader som kommunmedborgarna skall täcka. Och således vilka eventuella kostnader som partierna själva ska täcka, samt vilka medel som kan frigöras till andra ändamål.

3. Förslagsvis utser vardera parti (som är representerade i KF) en person som får föra partiets talan beträffande partistödets storlek och dess utformning.  Dessa personer kan tillsammans med andra utsedda eller enbart inom det egna partiet utarbeta förslag på förändringar av partistödet.

4. KS fastställer datum för när förslag skall vara inlämnade. KS bereder och lämnar förslag till beslut till KF

5. Kommunfullmäktige fastställer eventuellt reviderad nivå på partistödet

För Folkpartiet Älvsbyliberalerna.

2012-03-11

Rikard Granström

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s