FP Älvsbyn: Inriktningsförtydligande goda förebilder i grundskolan.

Inriktningsförtydligande goda förebilder i grundskolan.

I strategiska planen för grundskolan stipuleras att verksamheten i särskilt uppdrag skall verka för att introducera goda förebilder i våra skolor. Denna skrivelse är framtagen för att förtydliga tankarna bakom det särskilda uppdraget och fungera som en vägledning för verksamheternas verkställande av uppdraget.

Tanken bakom uppdraget består i att:

Engagera människor i arbetslivet som bjuds in till skolan för att tala om sitt liv och det arbete de utfört (skolan till idag) samt de val de gjort i livet för att komma dit de är idag. Målet är att bredda elevernas förståelse för vilka möjligheter de har att själva forma sin egen framtid samt att ge dem en förståelse för vad som krävs av dem för att kunna nå sina mål. Personer som engageras för ändamålet bör bo i Älvsbyn eller åtminstone komma från Älvsbyn. Med detta så får eleverna en konkret inblick i hur människor med samma bakgrund som de själva kunnat skapa det liv de lever idag. Förhoppningen är att detta skall hjälpa eleverna att sätta sina egna mål samt skapa den motivation de behöver för att uppnå dem. Upplägget bidrar också till att ge eleverna en samhällsorientering samt en förståelse för deras egen lokala ”nutids” historia. Att känna till sitt samhälle och sin egen lokala historia är viktigt för att stärka elevernas självkänsla. Personer som gått på Älvsbyns gymnasium kan med fördel engageras.

En mångfald av kategorier bör engageras för ändamålet, tillexempel: läkare, ingenjörer, entreprenörer, konsulter, sjuksköterskor, banarbetare (järnväg), hantverkare, lärare, universitetsstuderande, lastbilschaufförer, poliser, jägmästare, skogsingenjörer, lantmätare, ekonomer och chefer. Med bakgrund av meritvärden och den fördelningen mellan pojkar och flickor som vi kan se inom grundskolan, är ett särskilt uppdrag inom uppdraget är att finna manliga akademiker för att om möjligt motivera pojkar till bättre studieresultat och högre utbildning.

Exempel på vad de personer som kommer till skolan bör redogöra för:

  • Vad deras yrke innebär, hur de trivs med sitt arbete
  • Vad de gör på sin fritid
  • Hur de gjort för att komma dit de är idag
  • Hur deras arbetsmarknad ser ut
  • Hur deras arbetsmiljö ser ut, var de arbetar, vad de tjänar
  • Vilka arbetstider de har
  • Vad de gjorde på fritiden under studietiden

I årskurserna 4-6 kan personer som engageras för ändamålet förslagsvis utgöras av några föräldrar till elever i respektive klass. Detta bidrar till att elever och föräldrar lär känna varandra samtidigt som det kan bidra till en bättre gemenskap i klasserna. I årskurserna 7-9 bör personer som engageras handplockas för att skapa en så stor bredd som möjligt. Vi anser att det är viktigt att de personer som ska utgöra bra förebilder inte har ett förflutet inom kriminalitet och missbruk. Personer med sådana belastningar har ändå utrymme inom andra sammanhang i skolan.

Rikard Granström 2011-11-20 / Folkpartiet Älvsbyliberalerna / Barn och Fritidsutskottet

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s