Vårdvalsförbättringar

on

Under slutet av sommaren har landstingsrådet Kent Ögren och centerpartisten Stefan Tornberg haft en ganska livlig debatt kring vårdvalet och dess konsekvenser för vårdcentralerna i Norrbotten i allmänhet och för våra mindre orter i synnerhet. Debatten har visat på vårdvalets styrkor men också på att det finns kvarvarande möjligheter till förbättringar i det vårdvalssystem som vi valt att införa i Norrbotten.

Från Folkpartiet vill vi nu ta chansen att fortsätta utveckla vårdvalet som är en av Alliansregeringens viktigaste reformer inom sjukvården. Varje modell man väljer har både för och nackdelar men vi har till fullo ställt oss bakom det ganska breda uppdrag som det innebär för en vårdgivare att etablera sig i Norrbotten. Men nu är det dags att gå vidare. Ur ett patientperspektiv är dock den skarpa gräns som uppstår mellan primärvården och slutenvården problematisk. Där bör landstinget bli mer flexibla och även kunna inkludera delar av det som idag är slutenvård i den vårdpeng som varje patient i Norrbotten bär med sig eller genom tilläggsuppdrag.

Vi behöver även hitta modeller för att bryta upp landstingets totala marknadsdominans. Att en monopolaktör initialt har mellan 90-95% är måhända naturligt men inte bra. Hade verksamheten fungerat med fast anställda läkare som gav våra patienter kontinuitet och trygghet på de landstingsdrivna vårdcentralerna vore det ju en sak men idag är vakanssituationen besvärande. Vårdvalet innebär nya möjligheter till att få våra ”krisvårdcentraler” där vi står utan personal att fungera. Vi föreslår att man tittar på den modell som användes för den lyckade avregleringen av apoteksmarknaden. Där paketerades några attraktiva stora enheter tillsammans med några mindre för försäljning. För våra vårdcentraler skulle det väl mer handla om att erbjuda den privata marknaden att ta över någon av våra större vårdcentraler i tätort mot att man också bemannar upp och driver hela eller delar och några av våra enheter där vi misslyckas att driva en verksamhet med den kvalitet vi önskar. Att handla upp verksamhet till hela eller delar av några av våra landstingsdrivna enheter med option att överta verksamheten skulle kunna vara en bra modell för ökat valfrihet för patienter som bor på orter där det är naturligt att det bara finns en vårdcentral.

Även de diskriminerande sjukresereglerna måste ses över. Idag har de patienter som är beroende av sjukresor för att ta sig till sin vårdcentral ingen som helst valfrihet. Att just denna patientgrupp bara ska få resan bekostad till sin närmaste vårdcentral är ingen bra modell. För att undvika missbruk och resursslöseri kanske det inte ska vara helt fritt men att få välja inom sin kommun eller närmaste grannkommun vore rimligt.

Ersättningssystemet inom vårdvalet har fungerat otroligt bra. Ändå ser vi från Folkpartiet att det krävs ytterligare satsningar på de sjukaste äldre patienterna och särskilda satsningar på de glesbygdsvårdcentraler som har problem med patientunderlag och ett högt kostnadsläge. Vi vill utifrån de ganska dåliga ekonomiska resultat som landstingets primärvård uppvisar dels frysa det nedskärningar som årligen görs i ersättningssystemet och dela ta i med hårdhandskarna mot de enheter som år efter år uppvisar en bristfällig verksamhet och har underskott som övriga vårdcentraler tvingas vara med och subventionera.

Att införa mera valfrihet och patientmakt här i Norrbotten har gått trögt. Att få med sig socialdemokraterna i dessa frågor har känts som att dra en gammal katt baklänges. Därför är jag glad att vi kommit så långt som vi kommit inom primärvården. Nu är det dags att gå vidare!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s