Är du för dödshjälp?

on

Inte jag men jag glädjer mig så mycket över socialstyrelsens välbalanserade beslut i frågan att jag vill delge er deras nyhetsbrev från idag där de öppnar för att man ska kunna avbryta livsuppehållande åtgärder!

Avbrytande av livsuppehållande behandling En patient som vill avbryta sin behandling har rätt till det. Förutsättningen är att han eller hon förstår den information som läkarna ger och konsekvensen av sitt beslut.  Vården är även skyldig att erbjuda en döende patient smärtlindrande och ångestdämpande behandling, enligt Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har undersökt hur rättsläget ser ut för vård av döende patienter. Bakgrunden är bland annat en skrivelse från Svenska Läkaresällskapet med frågor om avbrytande av livsuppehållande behandling. Socialstyrelsen har även fått ett brev från en kvinna som vill avsluta sin behandling och stänga av den respirator hon sedan många år vårdas i.

 – Det är alltid den enskilde patienten som tillsammans med sin läkare beslutar om vård och behandling. Socialstyrelsen fattar inte beslut i enskilda ärenden. Däremot kan vi beskriva vilka rättsliga förutsättningar som gäller och det har vi gjort nu, säger Anders Printz, som är chef för avdelningen regler och tillstånd på Socialstyrelsen. Enligt Socialstyrelsen kan läget sammanfattas på följande sätt:

  • Vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Det framgår av hälso- och sjukvårdslagstiftningen som också betonar respekten för patientens självbestämmande och integritet.
  • Huvudregeln är att en läkare inte får ge en behandling som patienten inte vill ha. Behandling mot patientens vilja får bara ske med stöd av lag, till exempel lagen om psykiatrisk tvångsvård.
  • Om patienten inte vill att en livsuppehållande behandling ska sättas in eller fortsätta ska läkaren respektera patientens önskan.  En förutsättning är att patienten är beslutskompetent, välinformerad och införstådd med konsekvenserna av olika behandlingsalternativ.
  • Vården är skyldig att erbjuda en döende patient smärtlindrande och ångestdämpande behandling. Om exempelvis vård i respirator ska avbrytas ingår det i god behandling att lindra patientens symtom,
    t ex genom att erbjuda sömnmedel eller morfin.  

 – Utgångspunkten är att det är patienten själv som bestämmer vilken behandling han eller hon tar emot och när den ska avbrytas, säger Anders Printz. Socialstyrelsen har tagit fram allmänna råd för livsuppehållande åtgärder i livets slutskede.(1992:2). Dessa ses nu över och Socialstyrelsen har fört diskussioner med bland annat Socialstyrelsens etiska råd, Riksåklagaren, företrädare för hälso- och sjukvården samt Läkaresällskapet.

 – Arbetet pågår och vi räknar med att vara helt klara vid årsskiftet, säger Anders Printz.

 Svaret till kvinnan:

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/Documents/Brev2.pdf 

 Svaret till svenska Läkaresällskapet:http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/Documents/Brev1.pdf 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s