Ge LTU möjlighet att forma sin egen framtid!

on

Globaliseringen blir ett allt mer påtagligt faktum i samhället. Inte minst på utbildningsområdet märks detta tydligt. Samma studenter som tidigare valde bland ett antal svenska universitet och högskolor lockas nu av högre lärosäten utomlands – i Europa, USA och Asien. Om de svenska universiteten och högskolorna ska kunna konkurrera på en allt mer internationell utbildningsmarknad måste de kunna fokusera på sina styrkor och imponera med sin kvalitet.

I dagarna lägger regeringen fram en autonomiproposition, som syftar till att skapa förutsättningar för lärosäten som Luleå tekniska universitet att nå fram i en värld där kunskapen blir allt mer gränslös. Allt för länge har lärosätena betraktats som vilka statliga myndigheter som helst. För snart sagt varje beslut har ett godkännande från regeringen i Stockholm varit nödvändigt. Den typen av detaljstyrning har aldrig varit produktiv, men den blir allt mer omöjlig i en snabbt föränderlig värld.

En grundläggande uppgift för universitet och högskolor är att vara en självständig och reflekterande kraft i samhällsutvecklingen. Genom historien finns ett tydligt samband mellan graden av självstyre och vetenskapligt nytänkande i den högre utbildningen och forskningen. Med mindre styrning uppifrån får lärosätena nya förutsättningar att göra ett avtryck globalt, men också mera utrymme att verka brett och nära i sin nära omgivning.

Därför minskar vi nu kraftigt den centrala styrningen av lärosätena. Universitet och högskolor får ett tydligare mandat att ta ansvar för sin egen organisation och verksamhet. Samtidigt slår vi fast att kvalitetsfrågorna i den högre utbildningen och studenternas rättssäkerhet måste säkerställas. Ökad frihet innebär också ett ökat ansvar att utforma verksamheten så att hög kvalitet bibehålls och utvecklas.

I flera andra länder, både i Europa och i andra delar av världen, pågår ett liknande arbete. Nu trappar Folkpartiet och Alliansregeringen upp ansträngningarna i samma riktning. Vi har tidigare avskaffat regeringens makt över lärosätenas styrelser. Vi har förstärkt forskarnas inflytande över forskningsfinansieringen.

Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg på vägen mot akademisk självständighet, både till form och till innehåll. LTU får makt att forma sin egen framtid!

Tobias Krantz (FP)
Högskole- och forskningsminister

 Jens Sundström (FP)
Riksdagskandidat

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s