Ett bra möte i Boden!

Ikväll har vi valplanerat! Det ser ljust ut för oss i Folkpartiet i Boden! Vi är i en Allians som i det stora hela liknar riksplanets, och vi räknar med att dra nytta av det på lokalplanet också!

Vi ska i Boden, som vanligt, köra med raka rör och visa väljarna allt vi åstadkommit och vad vi ska göra om vi får fortsatt förtroende! En snabb rekapitulation av det förstnämnda kommer här:

Vi vill och vi ska:

(Valprogram inför valet 2006)

 • Skapa ett bra företagsklimat för nya jobb!
 • Öka driftsbidragen för ideella föreningar 30%
 • Ge ungdomar bättre möjlighet att stanna kvar
 • Utse en ombudsman som kan bistå äldre
 • Införa vårdtagardemokrati i kommunen
 • Att alla lärare ska vara behöriga
 • Att mobbaren i skolan ska flyttas, inte den mobbade
 • Öka de drogförebyggande åtgärderna
 • Utveckla turismen i Boden, i samarbete med företagen
 • Öka valfriheten i omsorgen
 • Öka användningen av förnyelsebara energikällor
 • Göra Boden till Europas centrum för militär övningsverksamhet
 • Skapa möjligheter för människor att mötas
 • Med hjälp av DIG hitta frågor som är viktiga för kommunens innevånare, och driva dessa tills de har besvarats!

Vad vi hittils åstadkommit (november 2009)

 • Företagsklimatet: Bästa företagsklimatet i Norrbotten 2008, 2:a 2009
 • Driftsbidragen till ideélla föreningar: Genom vår motion ”Öka driftsbidragen till ideélla föreningar med 30%” så har de ökats med 30%, en summa på drygt 700 000 kronor.
 • Ge ungdomar bättre möjlighet att stanna kvar: Genom bättre företagsklimat, fler möjligheter och mer att göra för ungdomar exempelvis inom sport och galleria, så hoppas vi att fler väljer att stanna och flytta hit.
 • Utse en äldreombudsman: Vårt arbete och motionerande i förra mandatperioden har gett resultat. En äldreombudsman verkar i vår kommun sedan hösten 2008!
 • Införa vårdtagardemokrati i kommunen: Arbete pågår
 • Att alla lärare ska vara behöriga: Arbete pågår
 • Att mobbaren i skolan ska flyttas, inte den mobbade: Arbete pågår
 • Öka de drogförebyggande åtgärderna: Arbete pågår
 • Utveckla turismen i Boden, i samarbete med företagen: Exempelvis motionen om fisket nedanför dammen. Arbetet är klart, och invigningen har gått av stapeln. Gallerian och nya företagsetableringar inom handeln ökar vår dragningskraft. Företag i branchen gör också ett bra jobb!
 • Öka valfriheten i omsorgen: LOV som införs till våren, göra att alla som har behov av omsorg ska ha fler val, t.ex var man vill bo och vad man vill göra. Med vår motion ”Fixar Kalle åt fler” så visar vi vår socialliberala ideologi, där vi ställer oss på den svages sida.
 • Öka användningen av förnyelsebara energikällor: Bodens biogasanläggning får nya kunder hela tiden. Ett mycket bra och miljövänligt projekt som nu bland annat resulterat i Norrbottens Miljöpris!
 • Göra Boden till Europas centrum för militär övningsverksamhet: Vi har lyckats över förväntan! Vi har i samarbete med andra partier och myndigheter fått godkänt för att bedriva internationell test- och övningsverksamhet!
 • Skapa möjligheter för människor att mötas: Exempelvis vår motion om ett Allaktivitetshus i centrala Boden har bemötts mycket positivt. Frågan utreds. Dessutom har galleria ENTER och nya biblioteket fått en roll i detta.
 • Med hjälp av DIG hitta frågor som är viktiga för kommunens innevånare, och driva dessa tills de har besvarats: Se alla övriga motioner vi lagt, och det arbete vi utför i det offentliga livet, fullmäktige, nämnder och styrelser.

Som ni ser så går det otroligt bra för Folkpartiet liberalerna i Boden! Det bådar gott inför valet och som väljare kan DU vara trygg i att vi gör det vi säger att vi ska göra!

Nya utfästelser kommer i vårt nya valmanifest, som blir offentligt i slutet på februari. Diverse utspel på olika områden kommer att göras fram till dess. Givetvis sparar vi några ess i rockärmen också! 🙂

Till sist vill jag tacka alla som var på mötet! Det var härligt att känna kämpaglöden! Ett särskilt tack går också till vår valombudsman Johan Landström som hjälpte oss!

PS: En viktig sak som kanske inte alla tänker på, är att ibland gör man de viktigaste insatserna genom att ”hålla emot”. Det vill säga att exempelvis stoppa saker som man inte tror skulle vara bra för vår kommun i det långa loppet. Framtiden är lång, och det gäller att kunna stå för det man gör inför generationerna som kommer! :DS

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s